В края на месец май Европейската комисия обяви своето предложение за спешното преместване на 40 000 души от Италия и Гърция, които да бъдат разпределени в останалите държави членки на ЕС. Подобен план трябва да бъде подкрепен, защото е явно, че не може няколко държави, включително и България, да поемат почти целия бежански поток към Европа. Инициативата на Комисията е изключително нужна, но за момента подценява бежанския наплив към България през последните години.

3

Предложените от Европейската комисия текстове са тежко несправедлви за България. Според предложената формула(основно по демографски и икономически признак) за изчисление на квотите страната ни трябва да приеме още няколкостотин бежанци от Италия и Гърция на своя територия през следващите 2 години. Използвайки инструмента на чл. 78.3  от ДФЕС ЕК обявява извънредно положение за Гърция и Италия, но изключва България от „страните от първата линия“. Основният аргумент е, че броят на незаконно преминаващите на гръцка територия през миналата година се е увеличил със 153 %, а на италианска – с 277 % спрямо 2013 г. Никой не е знаел преди две години колко бежанци поема България и затова не сме включени в извънредното положение. Това е и причината, поради която сега България е помолена да приеме още бежанци. Българският интерес в случая категорично не е защитен.

Трябва да се знае обаче, че в периода 2012 – 2014 година броят на потърсилите закрила у нас се е увеличил с около 500% по данни на Държавната агенция за бежанците. Кризата с бежанците е перманентен проблем и България не бива да позволява тази несправедлива формула, предложена от Европейската комисия, да бъде одобрена и приложена от Съвета на ЕС.

Смятам, че страната ни има право със задна дата да поиска разселване на приетите у нас имигранти. Ако все пак това се окаже невъзможно, България може и трябва да претендира заради тази неразпозната криза поне известно време да не бъде включвана в списъка на държавите, в които ще бъдат презаселени бежанци от Италия и Гърция. Трябва да бъде ясно, че България мина през тежка криза с огромния бежански поток към страната в последните две години и трябва да поискаме компенсации за това.

По време на предстоящите преговори в Съвета на ЕС България трябва още от самото начало да заяви позицията си и да настоява за промяна във формулата за изчисление на квотите. Водещ критерий за бъдещето преразпределение на хора към определена страна трябва да бъде броят на наличните мигранти, които са потърсили убежище в нея, а не основно икономическите и демографски критерии. Въвеждането на обективен критерий ще предпази страната ни за в бъдеще, особено при регистрирането на допълнителен бежански натиск към България. Страната ни трябва да  събере съюзници, не трябва да бъдем в лагера на онези, които  просто отхвърлят квотите. Ключово е на всеки етап на  взимане на решения България своевременно да бъде на предната линия  и да не позволява нищо в нейна вреда.

По този повод на 29 май т.г организирах извънредна пресконференция с българските кореспонденти в Брюксел. Повече информация можете да намерите тук:

Българска телеграфна агенция  

Club Z/Клуб Z

12

Пресконференция в сградата на Европейския парламент с българските кореспонденти на БТА, БНТ и Club Z.