ЕВРОПЕЙСКО МЕЖДУЧАСИЕ

Европейско междучасие: Идеята

През февруари 2015 г. официално започна инициативата „Европейско междучасие“. С посещение в Хуманитарната гимназия в гр. Пловдив Светослав Малинов стартира личната си програма за посещение на средни училища в България, която има за цел да популяризира Европейския съюз и по-специално дейността на Европейския парламент сред по-млада аудитория. През изминалите оттогава години българският евродепутат посети почти 70 български гимназии, 90% oт които в провинцията, с цел да запознае максимално много ученици с дейността на европейските институции и основните им права като европейски граждани. Инициативата се реализира в рамките на един учебен час, който включва кратка презентация с фокус върху възможностите на учениците като европейски граждани, както и свободна дискусия с младежите. През годините бяха достигнати близо 5 000 ученици и приблизително 300 учители, получили екземпляр от учебното помагало “Аз съм гражданин на Европейския съюз”, разпространявано безплатно с цел улесняване на преподаването на ЕС в гимназиалния етап.      В рамките на инициативата се случваше и конкурс за учениците от гимназиалните класове на посетените през съответната година от Светослав Малинов училища. Независимо жури оценяваше ученически есета и видеа на тема “В каква Европа искам да живея след 5 години?”. Отличените в конкурса бяха поканени на групови образователни пътувания до Брюксел. Там те посещаваха пленарната зала на Европарламента, музея на ЕП (“Парламентариум”), музея на европейската история “Дом на Европа”, сградата “Берлеймон” на Европейската комисия – всички тези ключови за опознаването на Съюза места, където младежите от цяла България участваха в лекции, дискусии и образователни игри.