С екипа ми съставихме кратък списък на актуалните възможности за професионална реализация в европейските институции към момента. Текстовият файл съдържа свободни позиции за постоянна работа, както и много възможности за стажантски програми в Европейската комисия, Европейския парламент и други институции. Ако желате, можете да разпространите този списък и сред Ваши близки и познати, които биха имали интерес в подобни възможности.

Информацията е особено полезна за настоящи студенти или млади професионалисти с интерес в тази сфера.

Възможности за професионална реализация в европейските институции

internships