На днешното пленарно заседание подкрепих и трите възражения срещу проектите на Европейската комисия да разреши пускането на пазара на три вида генетично модифицирана соя.

Въпросът за ГМО винаги е разделял гласуванията в Европейския парламент не по партиен принцип, а на база принципна национална позиция „за“ или „против“ отглеждането и пускането на пазара на генетично модифицираните организми. България води последователна консервативна и рестриктивна национална политика по тези въпроси и се стреми да постави като приоритет развитието на биологичното земеделие в страната. Ето защо, не последвах линията на ЕНП и гласувах „за“ предложените възражения от парламентарната комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Съмненията за здравни рискове относно глифозата, като вероятно канцерогенен за хората и липсата на становище от държавите членки, наложиха мнозинството от евродепутатите официално да поискаме от Комисията да оттегли своя проект и да не одобрява пускането на пазара на ГМО соя.