Казусът за отпадането на визовите изисквания в Северна Америка за български граждани е повдиган многократно от мен през изминалия мандат. Повече информация и хронология за моята дейност по отношение на визите през последните 2 години можете да видите тук: http://smalinov.eu/2014/02/06/usa_ca_visa/

През настоящия мандат ще се опитам да продължа работата по този важен казус, независимо че не съм ангажиран в парламентарни комисии, които работят пряко по тези въпроси. По отношение на Канада – в края на септември завършиха успешно преговорите за споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада, което най-вероятно ще влезе в сила през 2016 г. В съвместна декларация от 26.09.2014 г. министър-председателят на Канада заяви, че страната му активно работи за установяването на безвизов режим за всички държави членки на ЕС, така че всички страни да могат да се възползват максимално от новите икономически и търговски възможности на новото споразумение. Подобна увереност изрази наскоро и посланичката на ЕС в Канада Мари-Ан Конинскс.

Svetoslav Hristov MALINOVЩо се отнася до САЩ, през м. февруари Република България официално поиска от Европейската комисия съдействие чрез уведомление, с което се посочва, че страната ни е засегната от липса на реципрочност по отношение на визовия режим със САЩ. Европейският регламент 1289/2013 дава възможност на Европейската комисия да се намеси след определен срок, по своя инициатива или след допълнителна молба на държава членка, чрез обратно въвеждане на визови изисквания за „определени граждани“ на САЩ (това определение обикновено означава членове на дипломатическия персонал). Подобна мярка е доста крайна и ЕК официално се разграничи от тази възможност и потвърди, че работи в момента по въпроса в духа на активната дипломация и зачитайки партньорските си взаимоотношения с Америка. В рамките на предишното правителство МВнР официално поддържаше линията на двустранните преговори със САЩ по този случай и напомняше, че това е комплексен въпрос, който се свързва и с промяна на американското законодателство и облекчаване на изискванията на американската Програма за безвизови пътувания. САЩ не са се ангажирали с никакви срокове или по-конкретни коментари за отпадането на визите за България в близко бъдеще.

Моята лична позиция е, че освен на двустранно ниво, България трябва да се възползва напълно от механизмите, които предлага Съюза в областта на общата визова политика. По този повод изпратих и официално запитване към администрацията на ЕК за развитието на въпроса и евентуалните следващи стъпки. Отпадането на визовите изисквания е  кауза за всички български евродепутати и сериозна задача за националната администрация. Възнамерявам да работя активно в тази насока!

vizi

        Файл: Парламентарен въпрос с искане за писмен отговор от ЕК