Благодарение на една българска петиция до Европейския парламент бе повдигнат въпросът за недостъпния обществен транспорт в България за хората с увреждания. Работата по този проблем стартира от изключително ниска начална точка. Новите съоръжения, построени с финансовата помощ на Европейския съюз, представляват реален напредък. Въпреки това, общият извод остава, че хората с увреждания или не могат, или най-малкото са силно затруднени да се качат на влак или автобус в България. Повече по темата и моята позиция: