Обзор на най-важните събития от Европейския съюз и България. Фокус върху Европейския енергиен съюз.