Европейско междучасие е инициатива в подкрепа на позицията, че гражданското образование трябва да стане задължителна дисциплина в средните училища в България. Подобен предмет може да задълбочи познанията на младежите за работата и взаимодействието на институциите, за нормотворчеството и прилагането на законите, както и за мястото и ролята на всеки гражданин в една демократична система. Задължителният час по „гражданско общество“ ще допринесе за по-добра индивидуална подготовка и способността на младите хора да правят информиран избор в своето ежедневие.
Прочетете цялата статия тук:
http://luboslovie.bg/2017/04/09/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b5-2017-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8/