На 17 февруари стартира инициативата „Европейско междучасие”. С посещение в пловдивското училище „Св. Св. Кирил и Методий”, евродепутатът от ЕНП Светослав Малинов ще започне популяризирането на дейността на Европейския парламент и на Европейския съюз сред младите. Целта е до 2019 г. учениците от 100 училища да бъдат запознати с дейността на европейските институции и основните им права като европейски граждани – под формата на дискусии, разговори, викторини.„Европейско междучасие” трябва да бъде мислено преди всичко като урок в контекста на все още несъществуващия в чист вид предмет Гражданско образование, уточни Светослав Малинов. Той неведнъж е заявявал категоричната си подкрепа за въвеждането на такъв предмет в задължителната образователна програма за училищата. Искам да разбера как ние, хората на по-високи позиции като евродепутатите например, можем да бъдем полезни, а това няма как да се разбере, ако не отидем в училище, отбеляза в интервю за Радио България Малинов. И допълни:Има много по-дълбоки основания да мислим в момента за нуждата от въвеждане на Гражданско образование. Има неща, които са от огромно значение за развитието на една държава, но никога не са спешни. Никога не са толкова спешни, колкото природните бедствия, бежанците, престъпността – неща, които са постоянно на повърхността и поемат цялата енергия и реакция на обществото и медиите. Същевременно за гражданското образование, за политическата и икономическа грамотност на хората никога не остават ресурс и енергия.Намирането на енергия именно за тези въпроси обаче е в основата на намаляването на много от проблемите, категоричен е Малинов. И прави аналогия между гражданското и здравното образование. Така както инвестираните пари в здравно образование са повишили до голяма степен здравето на обществото, така, ако приемем, че днешното ни общество боледува политически и икономически, то по-високата култура по отношение на тези области, повишаването на осъзнатостта на гражданите, възможността те да правят рационален, осъзнат и информиран избор, биха подобрили и политическата и икономическа ситуация в страната.Да бъдеш добър гражданин, демократичен гражданин означава да имаш и определен тип компетентност, която ти спестява проблеми по-нататък в живота. Казано накратко – не е хубаво да осъзнавате, че сте сгрешили в политическия си избор, защото просто нямате навици да се информирате. И не е хубаво да разбирате какво означава плаващ лихвен процент на шестия месец, след като си плащате ипотечния кредит.За постигането на своя замисъл, евродепутатът Светослав Малинов възприема подхода отдолу-нагоре. В рамките на своя мандат той има амбицията да обиколи десетки училища в страната, да се среща с учениците лично, да разговаря с учители и директори и така не просто да усети и чуе тяхното виждане по тези въпроси, но и да очертае с тяхна помощ по-нататъшните стъпки при изграждането на цялостната концепция за Гражданско образование в България.Инициативата ще бъде реализирана сред ученици от последните два гимназиални класа, като само два дни след обявяването й вече има седем заявки от училища, които желаят да се включат. Още през първия месец от стартирането си, програмата ще се проведе в Пловдив, Хисаря и Дупница. Ще се работи и за спазването на баланса между софийски и училища извън столицата. Посещенията ще се провеждат в рамките на един учебен час, като всяко училище, което участва в програмата, ще получи специално разработени учебни помагала, предоставящи повече информация за Европейския съюз и основните понятия в теорията на демокрацията.Директорите на училища, които искат да вземат участие, могат да пишат на: office@smalinov.eu