На 22 септември Европейският парламент назначи новата Европейска комисия с мнозинство от 423 депутата гласували „за“. Обликът на новата Комисия е наистина добър и това личи от включването на силни политически фигури на важни ресори, както и от цялостната промяна на самата организационна структура. Следващите пет години ще бъдат мандат на осъзнатите трудности от страна на европейските институции и ясен лакмус за начина, по който Европейският съюз се развива – близо до своите граждани и отговаряйки на днешните предизвикателства или отдалечен и все по-критикуван. Лично за мен, от всички проведени дебати и предложени програми, единственият ясен извод е, че реформите са единствената алтернатива за всички държави членки! Мнозинството от политическите групи са единодушни, че без структурни реформи в редица ключови сектори нашето европейско семейство няма да съумее да развие потенциала и предимствата си като най-богатата, свободна и мирна Общност в света. Искрено се надявам, че новата Европейска комисия ще изиграе важната роля на двигател за промени в Европа и ще успее да работи ползотворно с всички национални правителства през следващите години. Имате моята подкрепа, успех!

juncker