Приблизително една от десет цигари се продава незаконно в държавите – членки на ЕС. Европейският парламент одобри с голямо мнозинство Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна. Въпросният протокол е една от основните глобални инициативи в сферата и се стреми да елиминира всички форми на незаконна търговия с тютюневи изделия. Той предоставя нови инструменти за борба с контрабандата на цигари, като цели установяването на глобална система за локализиране и проследяване.

По-голямата част от незаконните тютюневи изделия в ЕС идват от трети страни. Поради тази причина, ефективността в борбата с този трансграничен проблем изисква глобални и координирани действия. Вярвам, че България, както и ЕС, имат задължението да се борят срещу контрабандата на тютюневи изделия, която води до укриване на данъци и увеличаване на риска за здравето, породено от липсата на контрол. Ето защо, ратифицирането на Протокола е стъпка в правилната посока.