В предишния си мандат Комисията предложи режим на доброволна сертификация за европейските компании, занимаващи се с вноса на т.нар „конфликтни минерали*“. На изминалата пленарна сесия в Страсбург подкрепих предложението за по-амбициозни мерки и задължителното сертифициране на всички вносители на „конфликтни минерали“ от ЕС, за да се гарантира, че търговията с минералите не подхранва конфликти и не допринася за нарушенията на човешките права. Смятам, че задължителното сертифициране ще спомогне за прекъснването на връзката между търговията на минерали и финансирането на дейността на терористични организизации в съответните конфликтни зони.

Опасенията относно ефекта на задължителната схема за сертифициране върху малкия и среден бизнес са основателни, но нека напомня, че Парламентът призова Комисията да предостави подкрепа на МСП да получат този сертификат, покривайки разходите си по процедурата през т.нар. програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME). Приемането на законопроекта в по-обвързващ вариант само по себе си е историческа стъпка напред, но е важно да се отбележи, че текстът ще бъде окончателно финализиран едва след приключването на неформалните преговори с другите европейски институции. Убеден съм, че икономическият интерес не трябва да бъде поставян над ценностите.

 

*Калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони