На заседание Комисията по петиции на Европейския парламент взехме решение за затваряне на петицията за агитация на майчиния език. Заедно с български колеги от други политически семейства поискахме затварянето на петицията, внесена от ДПС, в която се твърди, че има нарушение на избирателните права в България чрез забрана за използване на езици, различни от българския, по време на предизборни кампании. Позицията, демонстрирана днес в Европейския парламент, отразява именно постигнатия вече в националния парламент консенсус по тази тема.

За втори път в контекста на предстоящи избори в България евродепутатът Илхан Кючюк от ДПС опита да решава на европейско ниво въпроса за забраната на предизборната агитация на турски език. Европейският съюз, разбира се, няма компетентност в тази област и такава петиция няма правно основание. Радвам се, че постигнахме мнозинство на вчерашното заседание на Комисията по петиции на Европейския парламент и взехме решение за затваряне на петицията за агитация на майчиния език. Нека уважаваме суверенитета на държавите членки и техните национални специфики и не се месим там, където Европа няма правомощия.