Едно от нещата, върху които акцентирах по време на участието си в сутрешния блок на БНТ, бе темата за образованието и нашата национална отговорност по отношение на неговото качество. Убеден съм, че  имаме достатъчно традиции, за да се справим сами без да разчитаме на Европейския съюз. Проблем е, че ние не си даваме сметка колко важно е образованието, дори по отношение предотвратяването на тероризма. В момента се полагат усилия за изготвяне на общоевропейска стратегия за предотвратяване на всички форми на тероризъм в зародиш. Това означава връщане обратно към образованието – гражданско образование, потвърждаване на демократичните ценности. В това отношение ние изоставаме.

След атентата в Париж, ЕС неизменно ще затегне контрола по границите и и ще засили мерките за сигурност и борба с тероризма. Темата за Шенген е само едно от измеренията. Това е пространство, където реално няма граници и идеята не е те да бъдат възстановени. Ударение следва да се постви другаде:

–          Въвеждане на общоевропейски поименен регистър на всички самолетни пътници;

–          Сътрудничество с интернет доставчиците, особено когато става въпрос за откровено терористки сайтове;

–          Защитата на правото на живот.

Дебатът, който вече започна, показва че грешки в миналото има и те трябва да бъдат поправени. В този смисъл, аз винаги съм бил привърженик на изграждането на стена по границата с Турция. По отношение на еврозоната, в миналото нямаше нужния консенсус, но неволята учи. Членството в еврозоната ни гарантира по-добри гаранции, по-ниски лихви по кредитите, по-голяма стабилност, европейски гаранции за нашите влогове.

Не на последно място, заявих че заставам твърдо зад министър Москов и намирам искането за неговата оставка за нелепо и неудачно от страна на българската опозиция. Най-малкото, това само би укрепило позициите на министър Москов, имайки предвид подкрепата, която той получава вътре от системата на здравеопазването и лекарското съсловие.

Повече по тези теми можете да чучете във видеото на следния адрес: http://bnt.bg/part-of-show/koga-shte-smenim-leva-s-evroto

bnt