Свържете сес нас

Имейл:

office@smalinov.eu

Местоположение:

Адрес: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №101, Мецанин.

Ново поле

София

Ул. Г. С. Раковски 101, Мецанин

Велико Търново

Бул. България 21 Б

Бургас

8000 ул. “Емил де Лавеле” №4

Варна

9000 ул. “Македония” №9

Видин

ул. Градинска 7

Русе

ул. Княжевска 15

София

Ул. Г. С. Раковски 101, Мецанин

+359 885 827 201

Велико Търново

Бул. България 21 Б

+ 359 889 958 883

Бургас

8000 ул. “Емил де Лавеле” №4

+359 889 009 227

Варна

9000 ул. “Македония” №9

Видин

ул. Градинска 7

Русе

ул. Княжевска 15

Брюксел

Наталия Станчева

Постоянен Сътрудник, Парламентарни комисии и координация на дейността в Брюксел

Имейл: nataliya.stancheva@europarl.europa.eu

Наталия Станчева е родена в Плевен. Завършва Гимназията с преподаване на чужди езици в гр. Плевен през 2000 г. Бакалавър (политическа теория и политически процес) и магистър (международни политически отношения и сигурност) по политология от СУ “Св. Климент Охридски”.

Автор на публикации в специализирани издания, както и на преводи на текстове по политическа теория, публикувани в сп. „Разум” и антологиите „Модерната демократична държава” и „Модерната демократична идея”. Съавтор е на първия превод на български език на „Подчинението на жените” на Джон Стюарт Мил.

От 2004 г. работи в Демократи за силна България, първоначално като сътрудник на заместник-председателите на партията, а впоследствие – в парламентарната група на ДСБ (2005 – 2009 г.) и Синята коалиция (2009 – 2012). Работата й включва подпомагане дейността на народните представители; изготвяне на справки и документи, свързани със законодателството; организиране на срещи, семинари, партийни форуми и събития в рамките на предизборни кампании.

От март 2012 г. Наталия се присъединява към екипа на Светослав Малинов в Брюксел и подпомага дейността му в парламентарните комисии, а от 2014 г. отговаря за цялостната координация на дейностите на евродепутата и следи работата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Комисията по икономически и парични въпроси.

Михаела Георгиева

Постоянен Сътрудник, Експерт парламентарни комисии в ЕП

Имейл: mihaela.georgieva@europarl.europa.eu

Михаела Георгиева завършва средно образование в St. Edmund’s College, 2006г. Бакалавър е по политически науки и германистика от University of Nottingham, 2010г. Mагистър по културна антропология от London School of Economics and Political Science, 2012г. По време на следването си е работила във фирма, занимаваща се с проучване на пазарите в Германия и в ПР агенция в Нотингам.

След дипломирането си в Нотингам се прибира за година в България, където прави стаж в Парламента и в „Център за изследване на демокрацията”. Има опит и в сферата на политическите кампании. Включва се като доброволец в местна неправителствена организация, занимаваща се с туристически обиколки за чужденци. Веднага след приключването на магистратурата си заминава на стаж в Европарламента в Брюксел. До началото на 2015 работи в Българско училище за политика „Димитър Паница” като програмен координатор, където се занимава с проекти, свързани с гражданско образование.

В офиса на Светослав Малинов Михаела отговаря за координирането и подпомагането на дейностите на евродепутата в Комисията образование и култура. Професионалните й интереси са в областта на пост-комунистическите общества, формиране на идентичност, образование, гражданско общество.

Митко Ангелов

Постоянен Сътрудник, Експерт по Европейско Право

Имейл: mitko.angelov@europarl.europa.eu

Митко Ангелов завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на чужди езици в гр. Плевен. Бакалавър е по Европеистика – профил право от СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър е по право на Европейския съюз от юридическия факултет на Страсбургския университет и магистър по европейски политики от Института за политически науки (Sciences Politiques/Политически науки) в Страсбург. Митко защитава магистърска теза на тема „Отношенията между Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в перспективата на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи“. По време на обучението си Митко трупа опит със стажове в Ecole nationale d’administration (ENA), Assemblee des regions d’Europe и Европейския парламент. Професионалните му интереси са в полето на европейската интеграция, формирането на правото и политиките на Европейския съюз и прилагането им от държавите членки. Митко Ангелов отговаря за координирането и подпомагането на дейностите на Светослав Малинов в Комисията по петиции. Владее френски и английски език.

София

Десислава Антонова

Местен Сътрудник, Съветник по Европейско Право

Десислава Антонова е родена в Пловдив. През 2009 завършва хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и продължава образованието си в Софийски университет. Десислава е бакалавър по Европеистика от СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива магистърска степен по Международен публичен мениджмънт и публични политики (с акцент върху междуинституционални взаимоотношения в ЕС) в Еразмус Университет Ротердам. От 2011 година е член на Младежки екип Европа при Европейската комисия в България, където участва в над 40 публични събития като презентатор по европейски теми. През 2012 е поканена за сътрудник-катедра в катедра Европеистика и става съосновател на клуб „Европеистика“. По време на обучението си, Десислава трупа опит със стажове в Европейските информационни мрежи в България, Администрацията на Президента, Министерски съвет и Фондация „Европейски институт“. В периода 2011-2013 тя е член на Студентския и Академическия съвет на Софийски университет. В офиса на Светослав Малинов Десислава отговаря за подпомагането дейностите на евродепутата в България чрез изследователска дейност, организирането на събития и координирането на цялостната програма.

Адриана Иванова

Местен Сътрудник

Родом от София, Адриана е завършила специалност „Европеистика“, профил Медии и информации във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 година. По време на обучението си в СУ стажува в Председателството на Европейската комисия в България; в Международния съюз по телекомуникации в Женева; в Българската национална телевизия. През 2015 година участва и в стажантската програма на софийския офис на Светослав Малинов. След завършването си заминава за Португалия, където първо стажува, а после  работи в неправителствения сектор в областта на европейската програма за младежта Еразъм+ като отговорник по медии и комуникации и координатор на младежки проекти. В началото на 2018 година се присъединява към екипа на Светослав Малинов като технически сътрудник в софийския офис на евродепутата, където помага при организиране на събития и дейности в София, страната и Брюксел. Има опит в сферата на комуникациите и в работата в международна среда. Владее английски, френски, немски и португалски.

Николай Христов

Местен Сътрудник

Николай е роден през 1970 година в София. Завършва 33–та Езикова гимназия „Света София“ и УНСС. До 2008 г. Николай придобива ценен организаторски и логистичен опит в някои от на най-големите търговски фирми в сферата на производство и продажби в България, Румъния и Сърбия, а след това работи и за Демократи за Силна България до 2015 г. От тогава до днес заема длъжността местен сътрудник на Светослав Малинов в офиса му в София, където отговаря за подготовката на всички дейности и инициативи на Малинов в България.

Велико Търново

Христина Миленкова

Местен Сътрудник, Съветник по Европейско Право

Имейл: v.tarnovo@smalinov.eu

 

Христина Миленкова е бакалавър по „български и английски език“ и магистър „Лингвистика и превод“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Има още магистърска степен по „Международен бизнес“ към Икономически университет гр. Варна. Има професионален опит в сферата на образованието, натрупан от работата й в държавни училища и частни езикови школи като преподавател по английски език на хора от различни възрастови групи. Работила е в международен консорциум по проекти, свързани с екологията и опазването на околната среда, съфинансирани по програми на ЕС. Превеждала е техническа документация и е извършвала консекутивните преводи между партньорите в Консорциума и страните по проектите – международни строителни холдинги, МОСВ и МРРБ. Била е и сътрудник на Резидент Инженерите. По-късно става координатор на проектите в над 10 града на страната. Работила е по изготвянето на тръжна документация за строителен надзор и по съгласуването на проектните задачи с държавни институции, Възложител, Изпълнител и фирми партньори.

За връзки с медиите

Наталия Димитрова

Връзки с Обществеността

Имейл: natalia.planbpr@gmail.com

Наталия Димитрова е експерт в сферата на публичната комуникация с дългогодишен опит в публични и частни български медии. Политическият й опит се свързва с разработването на медийни стратегии и работа с кандидати в политически кампании на местно и национално ниво. Собственик е на ПР агенция “План Б” специализирана в изграждане, позициониране и управление на репутация, медийни стратегии и публична комуникация.

От 2017 г. отговаря за връзките с обществеността и комуникацията с медиите на Светослав Малинов. Наталия Димитрова е възпитаник на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и на Лондонското училище по връзки с обществеността.

Варна

Маргарита Маркова

Връзки с Обществеността

Имейл: varna@smalinov.eu

Маргарита Маркова е родена в гр. Русе. Завършила е СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Варна. Дипломиран политолог във Варненски свободен университет. Придобива магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – гр. Варна. Работила е в отдел „Организационен” в СДС и ДСБ. Има богат административен и организационен опит. Участвала е в подготовката и провеждането на редица обучителни семинари, включително и с чуждестранно участие. Работила е по проекти, свързани с екологията и опазването на околната среда, съфинансирани по програми на ЕС – 3 години е работила като Офис мениджър във фирма с дейност в областта на екологията. Работила е по съгласуването на проектни задачи с държавни и общински институции, както и фирми партньори. Политически ангажирана в демократичните сили от 1995г. Един от учредителите на ДСБ във Варна. Преминала специализирани политически и медийни обучения по изборни кампании.

Бургас

Таня Ляпчева

Местен Сътрудник, Ръководител на Офиса

Имейл: burgas@smalinov.eu

Таня Ляпчева е родена в Бургас. Завършва ТИХ “Н. Зелински” специалност “Технология нефт и газ”. До 1990 работи като химик . От 1990 след придобиване на квалификация “Счетоводство и контрол” работи като управител на фирма. Член на ДСБ от 2004г.

Видин

Цветелина Петкова

Местен Сътрудник, Ръководител на Офиса

Имейл: vidin@smalinov.eu

Цветелина Петкова е родена в гр. Видин. Завършва професионалната гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев”. Продължава образованието си във ВСУ “Черноризец Храбър” и придобива бакалавърска степен в специалност „Публична и съдебна администрация“. Съгласно общата европейска езикова референтна рамка владее английски език на ниво B1, което благоприятства и надгражда възможностите за обогатяване на знанията й в областта на туристическата дейност.

В процеса на работа като технически сътрудник в офиса на европейския депутат Светослав Малинов, придобива умения за ефективна координация на поставените задачи с реалните условия, което спомага за усъвършенстване на организационните й умения.

Русе

Стефка Александрова

Местен Сътрудник, Ръководител на Офиса

Имейл: ruse@smalinov.eu

Стефка Русинова завършва висшето си образование в специалност социални дейности във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2005 година насам работи като сътруднук в офиса на Светослав Малинов в Русе.

Офис гр.София

Ул. Г. С. Раковски 101, Мецанин,

Офис гр.София
ulitsa „Georgi S. Rakovski“ 101, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria

Ул. Г. С. Раковски 101, Мецанин,

Direction

Офис гр.Велико Търново

Бул. България 21 Б,

Офис гр.Велико Търново
bul. "Bulgaria" 21Б, 5000 Rayon Zapaden, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Бул. България 21 Б,

Direction

Офис гр.Бургас

ул. “Емил де Лавеле” 4,

Офис гр.Бургас
ul. "Emil De Laveleye" 4, 8000 Burgas Center, Burgas, Bulgaria

ул. “Емил де Лавеле” 4,

Direction

Офис гр.Варна

ул. “Македония” 9

Офис гр.Варна
ul. "Makedonia" 9, 9002 Varna Center, Varna, Bulgaria

ул. “Македония” 9

Direction

Офис гр.Видин

ул. Градинска 7

Офис гр.Видин
ul. "Gradinska" 7, 3700 Vidin Center, Vidin, Bulgaria

ул. Градинска 7

Direction

Офис гр.Русе

ул. Княжевска 15

Офис гр.Русе
ul. "Knyazheska" 15, 7000 Ruse Center, Ruse, Bulgaria

ул. Княжевска 15

Direction