Свържете сес нас

Имейл:

office@smalinov.eu

Телефон:

+359 885 827 201

Местоположение:

Адрес: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ №101, Мецанин.

Ново поле

София

Ул. Г. С. Раковски 101, Мецанин

Велико Търново

Бул. България 21 Б

Бургас

8000 ул. “Емил де Лавеле” №4

Варна

9000 ул. “Македония” №9

Видин

ул. Градинска 7

Русе

ул. Княжевска 15

+359 885 827 201

+ 359 889 958 883

+359 889 009 227

052 626 674

+359 898 321 988

082 821 357

София

Ул. Г. С. Раковски 101, Мецанин

+359 885 827 201

Велико Търново

Бул. България 21 Б

+ 359 889 958 883

Бургас

8000 ул. “Емил де Лавеле” №4

+359 889 009 227

Варна

9000 ул. “Македония” №9

052/626 674

Видин

ул. Градинска 7

+359 898 321 988

Русе

ул. Княжевска 15

082 821 357

Брюксел

Наталия Станчева

Постоянен Сътрудник, Парламентарни комисии и координация на дейността в Брюксел

Имейл: nataliya.stancheva@europarl.europa.eu

Телефон: +32 2 28 37 490

Наталия Станчева е родена в Плевен. Завършва Гимназията с преподаване на чужди езици в гр. Плевен през 2000 г. Бакалавър (политическа теория и политически процес) и магистър (международни политически отношения и сигурност) по политология от СУ “Св. Климент Охридски”.

Автор на публикации в специализирани издания, както и на преводи на текстове по политическа теория, публикувани в сп. „Разум” и антологиите „Модерната демократична държава” и „Модерната демократична идея”. Съавтор е на първия превод на български език на „Подчинението на жените” на Джон Стюарт Мил.

От 2004 г. работи в Демократи за силна България, първоначално като сътрудник на заместник-председателите на партията, а впоследствие – в парламентарната група на ДСБ (2005 – 2009 г.) и Синята коалиция (2009 – 2012). Работата й включва подпомагане дейността на народните представители; изготвяне на справки и документи, свързани със законодателството; организиране на срещи, семинари, партийни форуми и събития в рамките на предизборни кампании.

От март 2012 г. Наталия се присъединява към екипа на Светослав Малинов в Брюксел и подпомага дейността му в парламентарните комисии, а от 2014 г. отговаря за цялостната координация на дейностите на евродепутата и следи работата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Комисията по икономически и парични въпроси.

Михаела Георгиева

Постоянен Сътрудник, Експерт парламентарни комисии в ЕП

Имейл: mihaela.georgieva@europarl.europa.eu

Михаела Георгиева завършва средно образование в St. Edmund’s College, 2006г. Бакалавър е по политически науки и германистика от University of Nottingham, 2010г. Mагистър по културна антропология от London School of Economics and Political Science, 2012г. По време на следването си е работила във фирма, занимаваща се с проучване на пазарите в Германия и в ПР агенция в Нотингам.

След дипломирането си в Нотингам се прибира за година в България, където прави стаж в Парламента и в „Център за изследване на демокрацията”. Има опит и в сферата на политическите кампании. Включва се като доброволец в местна неправителствена организация, занимаваща се с туристически обиколки за чужденци. Веднага след приключването на магистратурата си заминава на стаж в Европарламента в Брюксел. До началото на 2015 работи в Българско училище за политика „Димитър Паница” като програмен координатор, където се занимава с проекти, свързани с гражданско образование.

В офиса на Светослав Малинов Михаела отговаря за координирането и подпомагането на дейностите на евродепутата в Комисията образование и култура. Професионалните й интереси са в областта на пост-комунистическите общества, формиране на идентичност, образование, гражданско общество.

Митко Ангелов

Постоянен Сътрудник, Експерт по Европейско Право

Имейл: mitko.angelov@europarl.europa.eu

Телефон: +32 2 28 38 490

Митко Ангелов завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на чужди езици в гр. Плевен. Бакалавър е по Европеистика – профил право от СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър е по право на Европейския съюз от юридическия факултет на Страсбургския университет и магистър по европейски политики от Института за политически науки (Sciences Politiques/Политически науки) в Страсбург. Митко защитава магистърска теза на тема „Отношенията между Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в перспективата на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи“. По време на обучението си Митко трупа опит със стажове в Ecole nationale d’administration (ENA), Assemblee des regions d’Europe и Европейския парламент. Професионалните му интереси са в полето на европейската интеграция, формирането на правото и политиките на Европейския съюз и прилагането им от държавите членки. Митко Ангелов отговаря за координирането и подпомагането на дейностите на Светослав Малинов в Комисията по петиции. Владее френски и английски език.

София

Десислава Антонова

Местен Сътрудник, Съветник по Европейско Право

Десислава Антонова е родена в Пловдив. През 2009 завършва хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и продължава образованието си в Софийски университет. Десислава е бакалавър по Европеистика от СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива магистърска степен по Международен публичен мениджмънт и публични политики (с акцент върху междуинституционални взаимоотношения в ЕС) в Еразмус Университет Ротердам. От 2011 година е член на Младежки екип Европа при Европейската комисия в България, където участва в над 40 публични събития като презентатор по европейски теми. През 2012 е поканена за сътрудник-катедра в катедра Европеистика и става съосновател на клуб „Европеистика“. По време на обучението си, Десислава трупа опит със стажове в Европейските информационни мрежи в България, Администрацията на Президента, Министерски съвет и Фондация „Европейски институт“. В периода 2011-2013 тя е член на Студентския и Академическия съвет на Софийски университет. В офиса на Светослав Малинов Десислава отговаря за подпомагането дейностите на евродепутата в България чрез изследователска дейност, организирането на събития и координирането на цялостната програма.

Адриана Иванова

Местен Сътрудник

Телефон: +359 885 827 201

Родом от София, Адриана е завършила специалност „Европеистика“, профил Медии и информации във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 година. По време на обучението си в СУ стажува в Председателството на Европейската комисия в България; в Международния съюз по телекомуникации в Женева; в Българската национална телевизия. През 2015 година участва и в стажантската програма на софийския офис на Светослав Малинов. След завършването си заминава за Португалия, където първо стажува, а после  работи в неправителствения сектор в областта на европейската програма за младежта Еразъм+ като отговорник по медии и комуникации и координатор на младежки проекти. В началото на 2018 година се присъединява към екипа на Светослав Малинов като технически сътрудник в софийския офис на евродепутата, където помага при организиране на събития и дейности в София, страната и Брюксел. Има опит в сферата на комуникациите и в работата в международна среда. Владее английски, френски, немски и португалски.

Николай Христов

Местен Сътрудник

Телефон: 359 899 998 921

Николай е роден през 1970 година в София. Завършва 33–та Езикова гимназия „Света София“ и УНСС. До 2008 г. Николай придобива ценен организаторски и логистичен опит в някои от на най-големите търговски фирми в сферата на производство и продажби в България, Румъния и Сърбия, а след това работи и за Демократи за Силна България до 2015 г. От тогава до днес заема длъжността местен сътрудник на Светослав Малинов в офиса му в София, където отговаря за подготовката на всички дейности и инициативи на Малинов в България.

Велико Търново

Христина Миленкова

Местен Сътрудник, Съветник по Европейско Право

Имейл: v.tarnovo@smalinov.eu

Телефон: +359 888 143 646

 

Христина Миленкова е бакалавър по „български и английски език“ и магистър „Лингвистика и превод“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Има още магистърска степен по „Международен бизнес“ към Икономически университет гр. Варна. Има професионален опит в сферата на образованието, натрупан от работата й в държавни училища и частни езикови школи като преподавател по английски език на хора от различни възрастови групи. Работила е в международен консорциум по проекти, свързани с екологията и опазването на околната среда, съфинансирани по програми на ЕС. Превеждала е техническа документация и е извършвала консекутивните преводи между партньорите в Консорциума и страните по проектите – международни строителни холдинги, МОСВ и МРРБ. Била е и сътрудник на Резидент Инженерите. По-късно става координатор на проектите в над 10 града на страната. Работила е по изготвянето на тръжна документация за строителен надзор и по съгласуването на проектните задачи с държавни институции, Възложител, Изпълнител и фирми партньори.

За връзки с медиите

Наталия Димитрова

Връзки с Обществеността

Имейл: natalia.planbpr@gmail.com

Телефон: +359 897 977 327

Наталия Димитрова е експерт в сферата на публичната комуникация с дългогодишен опит в публични и частни български медии. Политическият й опит се свързва с разработването на медийни стратегии и работа с кандидати в политически кампании на местно и национално ниво. Собственик е на ПР агенция “План Б” специализирана в изграждане, позициониране и управление на репутация, медийни стратегии и публична комуникация.

От 2017 г. отговаря за връзките с обществеността и комуникацията с медиите на Светослав Малинов. Наталия Димитрова е възпитаник на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и на Лондонското училище по връзки с обществеността.

Варна

Маргарита Маркова

Връзки с Обществеността

Имейл: varna@smalinov.eu

Телефон: 052/626 674

Маргарита Маркова е родена в гр. Русе. Завършила е СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Варна. Дипломиран политолог във Варненски свободен университет. Придобива магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – гр. Варна. Работила е в отдел „Организационен” в СДС и ДСБ. Има богат административен и организационен опит. Участвала е в подготовката и провеждането на редица обучителни семинари, включително и с чуждестранно участие. Работила е по проекти, свързани с екологията и опазването на околната среда, съфинансирани по програми на ЕС – 3 години е работила като Офис мениджър във фирма с дейност в областта на екологията. Работила е по съгласуването на проектни задачи с държавни и общински институции, както и фирми партньори. Политически ангажирана в демократичните сили от 1995г. Един от учредителите на ДСБ във Варна. Преминала специализирани политически и медийни обучения по изборни кампании.

Бургас

Таня Ляпчева

Местен Сътрудник, Ръководител на Офиса

Имейл: burgas@smalinov.eu

Телефон: + 359 889 009 227

Таня Ляпчева е родена в Бургас. Завършва ТИХ “Н. Зелински” специалност “Технология нефт и газ”. До 1990 работи като химик . От 1990 след придобиване на квалификация “Счетоводство и контрол” работи като управител на фирма. Член на ДСБ от 2004г.

 

Видин

Цветелина Петкова

Местен Сътрудник, Ръководител на Офиса

Имейл: vidin@smalinov.eu

Телефон: + 359 898 321 988

Цветелина Петкова е родена в гр. Видин. Завършва професионалната гимназия по туризъм “Михалаки Георгиев”. Продължава образованието си във ВСУ “Черноризец Храбър” и придобива бакалавърска степен в специалност „Публична и съдебна администрация“. Съгласно общата европейска езикова референтна рамка владее английски език на ниво B1, което благоприятства и надгражда възможностите за обогатяване на знанията й в областта на туристическата дейност.

В процеса на работа като технически сътрудник в офиса на европейския депутат Светослав Малинов, придобива умения за ефективна координация на поставените задачи с реалните условия, което спомага за усъвършенстване на организационните й умения.

Русе

Стефка Александрова

Местен Сътрудник, Ръководител на Офиса

Имейл: ruse@smalinov.eu

Телефон:082  821 257

Стефка Русинова завършва висшето си образование в специалност социални дейности във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2005 година насам работи като сътруднук в офиса на Светослав Малинов в Русе.

Офис гр.София

Ул. Г. С. Раковски 101, Мецанин,

тел.+359 885 827 201

Офис гр.София
ulitsa „Georgi S. Rakovski“ 101, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria

Ул. Г. С. Раковски 101, Мецанин,

тел.+359 885 827 201

Direction

Офис гр.Велико Търново

Бул. България 21 Б,

тел: + 359 889 958 883

Офис гр.Велико Търново
bul. "Bulgaria" 21Б, 5000 Rayon Zapaden, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Бул. България 21 Б,

тел: + 359 889 958 883

Direction

Офис гр.Бургас

ул. “Емил де Лавеле” 4,

тел: +35988900227

Офис гр.Бургас
ul. "Emil De Laveleye" 4, 8000 Burgas Center, Burgas, Bulgaria

ул. “Емил де Лавеле” 4,

тел: +35988900227

Direction

Офис гр.Варна

ул. “Македония” 9

тел: 052/626 674

Офис гр.Варна
ul. "Makedonia" 9, 9002 Varna Center, Varna, Bulgaria

ул. “Македония” 9

тел: 052/626 674

Direction

Офис гр.Видин

ул. Градинска 7

тел: + 359 898 321 988

Офис гр.Видин
ul. "Gradinska" 7, 3700 Vidin Center, Vidin, Bulgaria

ул. Градинска 7

тел: + 359 898 321 988

Direction

Офис гр.Русе

ул. Княжевска 15

тел: 082 821 357

Офис гр.Русе
ul. "Knyazheska" 15, 7000 Ruse Center, Ruse, Bulgaria

ул. Княжевска 15

тел: 082 821 357

Direction