На 23 февруари 2015 г. се проведе кръгла маса посветена на въвеждането на отделен предмет по гражданско образование в училищата. Събитието беше организирано от Светослав Малинов, евродепутат от групата на Реформаторския блок, както и от Иван Иванов, заместник-председател на Народното събрание. В дискусията участва и проф. Тодор Танев, министър на образованието на Република България. Събитието беше отворено за представители на граждански организации, заинтересовани лица и представители на медиите.

 

Jpeg

Кръглата маса беше открита от Иван Иванов, съорганизатор и зам.-председател на Народното събрание. Според него гражданското образование е необходимо поради проблемите в обществото, основно свързани с повишаването на недоверието към политици и институции, както и цялостното социално и икономическо неравенство. Гражданите следва да имат контрол върху собствения си живот и да участват в обществените процеси, а учениците от малки трябва да развиват компетенции относно как функционира политиката. Това е предпоставка за формиране на активни и ангажирани граждани с критично мислене, които правят информиран избор. Иван Иванов завърши с мнението, че без отделен предмет по гражданско образование трудно може да се подържа високо ниво на демократичност.

Светослав Малинов, инициатор на дискусията и български представител в Европейския парламент, заяви, че тази инициатива произтича от личното му убеждение, че гражданското образование е фундамент за една цивилизована държава. Качеството на демокрацията зависи от качеството и мотивацията на гражданите, които я съставят. Според него най-значимото основание за това да има гражданско образование в  една демократична държава е, че всеки политически режим възпитава гражданите в собствените си ценности. Демокрацията възпитава в гражданско участие. Останалите режими омаловажават индивида, ролята и мнението му и целят недоверие между самите граждани. За Светослав Малинов е абсурдно е да няма подобен предмет в държава, която претендира да бъде работеща демокрация.Jpeg

Г-н Малинов заяви, че подобна тема и реформа е била невъзможна по времето на кабинета „Орешарски“, докато сега се радва на разбиране и подкрепа от правителството. Не е възможно да се обсъжда въвеждането на задължително гласуване без наличието на задължително гражданско образование на тези гласоподаватели. Той заключи, че българските деца трябва да бъдат възпитавани, че са част от европейската общност, което е от ключово значение за повишаване на самочувствието им.

Според проф. Тодор Танев, министър на образованието, развитието на демокрацията зависи от баланса и участието на гражданския, частния и държавния сектор. Гражданското образование означава да знаем как да живеем с различните (другите), защото в днешното общество е необходимо да живеем и да работим заедно с тях. Да бъдеш гражданин означава да знаеш другите и да знаеш правата си, особено в един глобализиращ се свят. Гражданското общество следва да бъде наясно с политика, партийност и икономика. Само училището може да изгради гражданското образование, като това трябва да става постепенно.

Проф. Танев изтъкна, че законопроектът трябва да бъде дискутиран и да търпи изменения. Необходима е решителна промяна: гражданското образование да бъде адаптирано към българската културна система и да се превърне в ценност.

Дискусия беше отворена с изказването на г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Тя обърна внимание на навременността на обсъждането на въпроса и посочи, че различни форми на гражданско образование съществуват в няколко предмета в рамките на целия курс на училищно образование от 1 до 12 клас.  Според г-жа Такева сред преподавателите има изключително разнопосочни мнения по отношение на това дали гражданското образование да бъде отделено в самостоятелен предмет или не. Тя посочи, че на този етап отделна дисциплина не е необходима, а е по-важно е да изчистят и осъвременят съществуващите дисциплини, в които е включено гражданското образование.

Лилия Еленкова от Асоциацията за подпомагане на академичната общност и Национален младежки форум подчерта важността на въвеждането на подобен предмет и нуждата от осъзнати  и свободни хора в училище. Тя апелира училищата да си взаимодействат с неправителствения сектор и да не ограничават децата да участват в форуми, които са организирани от гражданския сектор. От своя страна Надежда Стойчева, изпълнителен директор на Асоциация Анимус, посочи важността на различните проекти за подобряване на емоционалната интелигентност на децата и възможността им за справяне с трудностите в училище и в живота. Тя даде пример с определени дейности по европейски проекти и подчерта за нуждата от подкрепа за по-добрия принос на гражданските организации.

11005553_786854004739373_1993581369_n

Саша Безуханова, инициатор и основател на MoveBG, подчерта ценностния ефект на гражданското образование и съществената му роля в дневния ред на темата за лидерството. Тя застъпи тезата, че гражданското образование помага за развитието на едни по-свободни и отговорни хора. Г-жа Безуханова отправи предложение платформата MoveBG да съдейства за развитието на темата и заедно с други граждански организации да направят качествено обсъждане какъв гражданин искаме да възпитаваме и как да точно да се адаптира образователния процес. Тя подчерта и нуждата от игри, конкурси и ролеви игри в класната стая, така че да се въведе интересен и състезателен елемент.

Дискусията беше продължена от Корнелия Маринова, народен представител и член на комисията по образование и наука, която също подчерта важността на подобен предмет в образователната система. Според нея изучаването на гражданското образование трябва да бъде избираема опция за учениците, следвайки систематизиран подход и създаването на образователен стандарт за този предмет. Именно доброволно избираемото гражданското образование може да помогне за възпитаването на младежите и да се преодолеят дефицитите относно познаването на институциите и механизмите на гражданите за влияние върху тях.

Народният представител от групата на Реформаторския блок Борис Станимиров заяви, че подобна политика трябва да бъде строго държавна и не може да бъде развивана от неправителствения сектор. Гражданското образование следва да се въведе отгоре-надолу като отделна дисциплина, което да доведе и въвеждането на матура по съответния предмет. Йосиф Петканов, член на УС на БТПП, настоя за задължителното въвеждане на подобен предмет в училище, особено с оглед на ниската гражданска и финансова култура на младите хора. Той подчерта нуждата от допълнителни знания за българските и европейски институции, както и стимулирането на предприемаческата култура сред учениците.

11004121_786853998072707_97271193_nСветослав Малинов обобщи дискусията с молбата да не се отстоява тезата, че гражданското образование в момента се преподава качествено в училище. След десетки разговори с учители и експерти той е наясно, че този предмет няма стойност и престиж, освен ако не е изваден като отделна дисциплина. Г-н Малинов заяви, че ще продължава активно работата по темата и подобни събития и дискусии ще продължават вбъдеще.

Кръглата маса беше закрита от проф. Тодор Танев, който очерта, че основния въпрос е дали подобен предмет да бъде въведен като самостоятелен и дали той да бъде задължително изучаван или предложен като избираем. Според министъра следващите стъпки се изразяват в продължаването на дебата, провеждането на оценка на въздействието от подобна реформа, както и от качественото прилагане на новия подход в системата на училищното образование.

Репортаж на БНТ от събитието: http://goo.gl/wOhyEL