europolВсеобщо е усещането, че Европейският съюз се нуждае от мерки, за да гарантира сигурността на своите граждани. Подсилването на мандата на Европол е крачка в тази посока. С приетите текстове се повишава капацитетът на агенцията за противодействие на тероризма и тежката организирана престъпност.

Регламентът подобрява също така отчетността на Европол към Европейския парламент и парламентите на държавите членки и формулира ясни правила за обмен на информация между службите и мерки за защита на личните данни. Новата правна рамка ще позволи на Европол да реагира по-бързо на съвременните заплахи, като пример за това са инструментите за премахване на терористична пропаганда онлайн.

Свидетели сме на нов импулс в европейската интеграция за все по-тясно и ефективно сътрудничество в областта на полицейската дейност. Не крия подкрепата си за създаване на силни европейски институции в т.нар. пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз.

Повече информация по темата може да намерите тук и тук.