На 9 юни с огромно мнозинство на парламентарно заседание приехме облекчени правила за свободното движение на европейските граждани чрез опростяване на изискванията за някои официални документи. Следвайки тези правила, ще се премахнат административните формалности като „легализация“ и „апостил“ на документи като акт за раждане, свидетелство за брак, смъртен акт, свидетелство за съдимост и др. За да не се налага превод на официалните документи, ще се разработят нови многоезични варианти. Правилата ще започнат да се прилагат изцяло от 2019 г.

За съжаление, на този етап все още не е приет такъв текст и за документи, свързани с правния статут на предприятията, дипломите, както и документите, доказващи инвалидност. Това може да стане реалност след 2 години, когато ще се преразглежда обхватът на регламента. Вярвам, че гражданите следва да имат възможно най-малко административни спънки при движението си в рамките на ЕС.