На 02 Септември 2015 г. получих писмен отговор от комисар Сесилия Малмстрьом относно моя въпрос какви гаранции предоставя ЕС за безопасността на потребителите при евентуалното приемане на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Тук можете да видите оригиналния текст от комисар Малмстрьом, която отговаря за търговската политика на ЕС.

Cecilia Malmstr?m, Member of the EC in charge of Home Affairs

 

 

Отговор от г-жа Малмстрьом

от името на Комисията

Комисията многократно е подчертавала, че основната цел на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е да се премахне ненужната бюрокрация, да се намалят разходите за развиване на стопанска дейност от двете страни на Атлантическия океан, както и да се улеснят дружествата да спазват американското и европейското законодателство, като същевременно се поддържат високи стандарти и се осигурява защита на здравето, безопасността и околната среда в съответствие с нормите на всяка от страните. Двете страни поеха публичен ангажимент да не понижават стандартите в резултат на прилагането на ТПТИ. По-конкретно, законодателството в областта на безопасността на продуктите, като например Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите, която споменавате във Вашия въпрос, не е част от преговорите за ТПТИ. За да бъдат предлагани на пазара в рамките на вътрешния ни пазар, продуктите с произход от САЩ ще трябва да отговарят на стандартите за безопасност на ЕС.

Двете страни ще продължат да упражняват контрол в съответствие с регулаторната си уредба, процедури и принципи.

 

NGE-1020502639 - © - CHROMORANGE / Ohde