Парламентарна дейност

Тук можете да видите подробно парламентарната ми дейност

В платформата VoteWatch можете да видите как съм гласувал по всеки доклад през пленарна сесия:

На този линк ще прочетете писмените обосновки на някои от вотовете ми през пленарна сесия:

Запитвания към Европейската Комисия

Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005762_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-005762-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение...

Българският закон за регулиране на икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-005593_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор P-005593-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Българският закон за регулиране на икономическите...

Потенциално нарушение на правото на ЕС във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“ в Кресненското дефиле

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005242_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-005242-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Потенциално нарушение на правото на ЕС във връзка с...

Новият проект за изграждане на атомна електрическа централа в Белене

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004703_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-004703-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно: Новият проект за изграждане на атомна електрическа централа...

Ядрената безопасност в ЕС

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004704_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-004704-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE) Относно:  Ядрената безопасност в ЕС  На 11 март 2011 г. североизточното...

Защита на Рила — орнитологично важно място

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003919_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-003919-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно: Защита на Рила — орнитологично важно място (България) В...

Сигнал за нарушения на правото на ЕС в областта на околната среда в община Царево и морския плаж „Корал“

Преди четири години зададох въпрос (E-001130-14) във връзка с разследване на Комисията за незаконно застрояване на морския плаж „Корал“ в община Царево, България.

Производството на фоа гра и външната оценка на стандартите на ЕС за предлагане на пазара

В отговора си на моя въпрос с искане за писмен отговор E-001918–18 Комисията предлага да се изчакат резултатите от външна оценка, които ще са готови през първата половина на 2019 г., преди да бъдат внесени предложения по засегнатите от мен теми, отнасящи се до производството на пастет от гъши или патешки черен дроб (фоа гра).

Сирийско длъжностно лице в областта на сигурността в Италия въпреки санкциите на ЕС

Налице са съобщения, че Али Мамлук, член на режима на Асад, е бил в Италия през миналия месец, за да обсъди въпроси, свързани със сигурността, с италианските държавни органи(1).

Доклади

Образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработване на политиката на ЕС

Технологията се развива по-бързо от всякога и променя много аспекти от нашия живот. Това се отнася и до пазара на труда: въвеждането на различни технологии променя повечето професии във всички промишлени отрасли. Това въздействие изисква подходящ отговор от...

Европас

Различни проучвания показват, че “Европас” се използва предимно от социални групи с високо ниво на цифрова грамотност, и в много по-малка степен от хора с по-нисък образователен ценз, възрастни граждани или трайно безработни лица.
Различията в езика, форматите на документите и методите за оценка на квалификациите представляват сериозни предизвикателства пред гражданите, работодателите и институциите. Тези предизвикателства възникват особено при движението на лицата от една държава в друга, най-вече когато хората започват нова работа или продължат образованието си.
Документите “Европас” се променят така, че да се включат умения, придобити чрез неформално или самостоятелно учене. Новата рамка “Европас” адаптира съществуващите услуги към очакванията и потребностите на потребителите и доставчиците.
Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите все още е в проектна фаза и предстои да бъде одобрена от държавите-членки. Едва след като бъде призната за приемлива референциална терминология за “Европас”, следва да се актуализира редовно в тясно сътрудничество с държавите-членки и със заинтересованите страни.
Всъщност Европас” представлява доброволно лично досие от документи с цел квалификациите и компетентностите да бъдат прозрачни и оперативно съвместими в рамките на и между държавите-членки, и обхваща достъпни онлайн инструменти, информация и разработването на отворени стандарти за по-ефективно насърчаване на прозрачността и разбирането между държавите членки на уменията и квалификациите, получени чрез формално, неформално и самостоятелно учене и чрез практически опит, включително мобилност. Тези онлайн инструменти и тази информация са предназначени да помагат на потребителите по-добре да описват и да представят своите умения и квалификации.