Парламентарна дейност

Тук можете да видите подробно парламентарната ми дейност

В платформата VoteWatch можете да видите как съм гласувал по всеки доклад през пленарна сесия:

На този линк ще прочетете писмените обосновки на някои от вотовете ми през пленарна сесия:

Запитвания към Европейската Комисия

Ядрената безопасност в ЕС

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004704_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-004704-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE) Относно:  Ядрената безопасност в ЕС  На 11 март 2011 г. североизточното...

Защита на Рила — орнитологично важно място

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003919_BG.html Въпрос с искане за писмен отговор E-003919-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно: Защита на Рила — орнитологично важно място (България) В...

Сигнал за нарушения на правото на ЕС в областта на околната среда в община Царево и морския плаж „Корал“

Преди четири години зададох въпрос (E-001130-14) във връзка с разследване на Комисията за незаконно застрояване на морския плаж „Корал“ в община Царево, България.

Производството на фоа гра и външната оценка на стандартите на ЕС за предлагане на пазара

В отговора си на моя въпрос с искане за писмен отговор E-001918–18 Комисията предлага да се изчакат резултатите от външна оценка, които ще са готови през първата половина на 2019 г., преди да бъдат внесени предложения по засегнатите от мен теми, отнасящи се до производството на пастет от гъши или патешки черен дроб (фоа гра).

Сирийско длъжностно лице в областта на сигурността в Италия въпреки санкциите на ЕС

Налице са съобщения, че Али Мамлук, член на режима на Асад, е бил в Италия през миналия месец, за да обсъди въпроси, свързани със сигурността, с италианските държавни органи(1).

Доклади

Обучението за ЕС в училище

Настоящият доклад се съсредоточава върху един, но важен, аспект: „опознаване на ЕС в училище“, който може да бъде наречен „европейско измерение в образованието“. Този избор се основава на убеждението, че училищното образование следва да дава на учащите се добри познания за това как работи ЕС и да им дава възможност критично да разсъждават върху европейски въпроси – включително ценностите, върху които се основава европейската интеграция – и как тези елементи влияят на тяхната държава и техните собствени дейности, като ги подготвя да работят и живеят като активни граждани в една все по-интегрирана Европа и в един глобализиран свят.