“ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България. Доц. д-р Светослав Малинов, депутат в ЕП, член на Комисията за култура и образование.”
Прочетете цялата статия тук: http://bghistory-edu.org/?call=USE~news;&action=viewNews&id=33