Въпрос с искане за писмен отговор  до Комисията               E-003362/2018

Член 130 от Правилника за дейността

20 юни 2018 г.

Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

Относно:        Производството на фоа гра и външната оценка на стандартите на ЕС за предлагане на пазара

В отговора си на моя въпрос с искане за писмен отговор E-001918–18 Комисията предлага да се изчакат резултатите от външна оценка, които ще са готови през първата половина на 2019 г., преди да бъдат внесени предложения по засегнатите от мен теми, отнасящи се до производството на пастет от гъши или патешки черен дроб (фоа гра).

Във връзка с тази външна оценка на стандартите на ЕС за предлагане на пазара, обхващаща различни селскостопански продукти, включително фоа гра, и започнала през юни 2017 г., може ли Комисията да ме информира:

На кой независим орган е възложено да извърши външната оценка?

Във външната оценка ще се разгледа ли по-специално предложението за заличаване на минималното тегло на черния дроб, което може да бъде използвано в производството на фоа гра?

Във външната оценка ще се разгледа ли по-специално предложението за въвеждане на задължително ясно етикетиране за всяко месо от патици и гъски, за да могат потребителите да бъдат осведомявани, че им се продава месо от принудително хранени животни?