На пленарното си заседание през януари, Европейският парламент (ЕП) прие резолюция за ситуацията в Украйна, в която водещите европейски политически групи успяха да се обединят около обща позиця на солидарност със страната и нейните граждани. Резолюцията осъжда строго всички актове на тероризъм и криминално поведение на сепаратистите и другите незаконни сили в Източна Украйна. Обект на остра критика е агресивната експанзионистична политика на Русия, която представлява заплаха не само за целостта и независимостта на Украйна, но и за Европейския съюз като цяло. Особено удовлетворен съм от факта, че резолюцията подкрепя настоящия режим за налагане на санкции от страна на Съюза и застава твърдо за придържането към него, в случай че Русия продължи да дестабилизира Източна Украйна. Посланието на ЕП ясно гласи, че сключеното между ЕС и Украйна споразумение за асоцииране не представлява крайна цел в двустранните им отношения и напомня за възможността, предвид изявената европейска перспектива на страната, тя да кандидатства за присъединяване към Съюза. Приветствам силния сигнал на подкрепа за европейските стремежи на Украйна, отразен в пълния текст на резолюцията. Отправям пожелания за безпроблемно и успешно осъществяване на необходимите реформи, които предстоят на страната.

SvMUkr-w