На 16 октомври 2015 г. в София се проведе дискусия „Бежанската криза: Обетована земя ЕС?“, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент за България. В нея участие взеха евродепутатите Светослав Малинов (ЕНП) и Илияна Йотова (С&Д), както и представители на Европейската комисия, ВКБООН, посланици, експерти и журналисти.

EPRefugee

Евродепутатът от групата на ЕНП Светослав Малинов заяви, че темата за миграцията е водеща сред притесненията на мнозинството граждани в ЕС и това няма да се промени скоро. „Дори и да се спре кризата в Сирия, натискът ще продължи. Дори и светът да бъде напълно омиротворен и да се вдига жизненото равнище на регионите, Европа ще продължи да бъде място, където ще искат да живеят много повече хора, отколкото са европейските граждани“, предупреди още евродепутатът. Според него се е постигнал консенсус, че сегашните европейски регламенти за миграцията не работят и трябва да бъдат радикално ревизирани. „Подходът на България за контрол на външната ни граница в момента става официална политика на ЕС“ заяви той. Светослав Малинов подчерта, че изграждането на нова система за сигурност и осигуряването на външните граници е единствения начин Европейският съюз да гарантира свобода на придвижване на европейците в рамките на континента.

Според Светослав Малинов трябва да се мисли за обща миграционна политика сега, тъй като само такова решение би било ефективно за в бъдеще. Той напомни, че квотният механизъм за преразпределяне на мигранти е важен за справянето със ситуацията, но той остава извънреден и по никакъв начин не може да доведе до дългосрочно решение.  Европейските държави несъмнено имат международни задължения за предоставянето на закрила за хора, които бягат от война и насилие, но трябва да се намери баланса между солидарността и сигурността, особено когато става дума за икономически мигранти.

12140118_889027124465958_9128357438681894179_o

Евродепутатът недвусмислено отбеляза, че разбирането на настоящата ситуация е погрешно:  автоматичното приравняване на бежанци със сирийци трябва да престане, а възприемането на една по-всеобхватна перспектива е належащо. Според него подходът на ЕС трябва да е много по-ясен и категоричен към тези мигранти, чиито мотиви са чисто икономически. Те трябва да знаят, че Европа има волята да приложи политиката на връщане и да не отстъпва от нея.

„Сериозен проблем е, че при наличието на решение на национален съд, доказващо ясно икономическите мотиви на определени мигранти, съответната националната държава не е способна да упражни законното си задължение за депортация по различни съображения“.  Това от своя страна подкопава гражданското доверие в нея и в ЕС като цяло. Светослав Малинов заяви своята силната си подкрепа за възможността за връщане на хора, които доказано не бягат от война и подчерта изключителната й важност като мярка, която може да възвърне доверието на гражданите в способността й да защитава интересите им.

Евродепутатът обобщи, че миграционният натиск към Европа ще продължи и след решаване на кризата в Сирия, защото сме свидетели на много тежки глобални тенденции, които стоят отвъд конкретните измерения на съответен конфликт. „Активното прилагане на политиката на връщане е стъпката, която ще убеди европейските граждани, че нещата не само са под контрол, но и че има ясен хоризонт за бъдещи действия за преодоляване проявленията на бежанската криза“.

 

Пълен запис от събитието и позициите на останалите участници можете да видите тук: http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/2015/oct/refugeecrisis.html

12168069_10204725363283831_794291544_n