Youth unemploymentРазговор на „Дневник“ със Светослав Малинов на тема „Гаранция за младежта в България и Европа – какво се случи досега?“ 

Прилагането на Европейската инициатива срещу младежката безработица беше разгледано по време на първата пленарна сесия на новия Европейски парламент през септември тази година. Позицията на правителствата относно проектобюджета на ЕС за 2015 г. влиза в противоречие с техния ангажимент да работят за стимулиране на растежа и заетостта, заявиха европейските депутати, след като италианското председателство на съвета направи представяне в пленарната зала на 17 септември.Страните от ЕС трябва да се възползват по-добре от наличните 6 млрд. евро за мерки срещу младежката безработица, настояха още депутатите по време на дебата.

Прилагането на гаранцията за младежката безработица в България

България представи план за прилагането на Гаранцията за младежката безработица на 20 декември 2013 г., подновен през май 2014 г. Планът цели всички младежи на възраст между 15 и 24 г. да получат предложение за работа, допълнително образование, стаж или практика, 4 месеца след регистрация в Държавното бюро на труда. Гаранцията е поетапно прилагана от януари 2014 г. с финансиране до 2020 г. „Оценката за ситуацията в България по отношение на младежката безработица е повече от негативна. България има един от най-високите дялове в ЕС на млади хора, които нито работят, нито учат, нито са ангажирани в програми за придобиване на допълнителна квалификация – близо 22%! През юни 2014 г. Европейската комисия отправи специфична препоръка към България да подобри ефективността на Агенцията по заетостта именно към тази целева група, както и да се осъществят конкретни стъпки в съответствие с целите на Гаранцията за младежта“, каза пред „Дневник“ българският евродепутат Светослав Малинов (ЕНП), който в предишния състав на Европейския парламент беше част от Комисията по социални въпроси.
Малинов напомни, че Националният план в България за гаранцията е бил актуализиран през май 2014 г., с което значително са били намалени (на 23 млн. вместо 60 млн. лева) средствата, отделени за специфично изпълнение на тази програма за настоящата година. „Най-вероятната причина за така съкратените средства е, че това е пилотната година на проекта“, коментира Малинов. „От друга страна, налице е и цялостно забавяне на стартирането на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, част от която са специално заделените пари по Гаранция за младежта. Европейските средства, отделени конкретно за борба с младежка безработица в България, възлизат на над 320 млн. лева за следващите седем години и са отделна категория от допълнителното финансиране, което се осигурява изцяло от националния бюджет в сферата на социалната политика.

youngБългарският евродепутат коментира: „До есента не се наблюдаваха конкретни нови мерки в борбата с младежката безработица конкретно по „Младежка гаранция“.Официалният старт на програмата беше даден от служебното правителство през септември със събирането на заявления от работодатели, които са заинтересувани да участват в новата програма. Предложените възможности за нови професионални обучения, стажове и възможности за усвояване на занаят ще действат паралелно с вече познатите програми по „Старт в кариерата“, „Старт в администрацията“ и др. Ще е интересно да се следи и развитието на програмата „Работа за мен“ на Агенцията по заетостта, смята Малинов. Според него през 2015 г. „най-вероятно ще видим първите по-ясни индикации за успеха на Гаранцията за младежта и постигнатата синергия между отделните инициативи“.

По отношение на развитието на схемата за борба с младежка безработица в Европа – всички страни членки са приели подобни планове за изпълнение на Гаранцията и тепърва започват да прилагат конкретни мерки.Малинов каза, че също така тече и координационен процес между различни европейски програми за подобряване на квалификацията и обмяна на опит главно с Финландия и Австрия, които през годините са демонстрирали най-успешните резултати в тази сфера. Светослав Малинов подчерта: „Европейската комисия ще следи и коментира прилагането на Гаранцията на младежта ежегодно във всяка страна членка като част от Европейския семестър за координация на икономическите политики в рамките на съюза.“

Пълната публикация на в. „Дневник“ на тема „Гаранция за младежта“ и детайлния преглед на темата за младежка безработица в България и Европа може да намерите на страницата на изданието:  http://goo.gl/Y3vMvt

20130426PHT07665_original