Иновативни малки и средни предприятия (МСП): ключът към икономическото възстановяване в Европа

Иновативни малки и средни предприятия (МСП): ключът към икономическото възстановяване в Европа

Политическия дебат 1: Ролята на МСП за преодоляване на пропуските в цифров единен пазар: предизвикателствата и възможностите Единният пазар донесе сериозни ползи за малките и средни предприятия в родните им страни, но те все още срещат трудности да провеждат бизнес...
Настоявам ЕК да изиска от Канада да премахне визите за българи!

Настоявам ЕК да изиска от Канада да премахне визите за българи!

Вече пет години България е член на ЕС, а Канада все още изисква визи за българските граждани. Не приемам да ни третират като второ качество европейци! Току-що поставих подписа си под документ, с който моята Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи...
Безвизовото пътуване до Канада за всички граждани на ЕС спрямо всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада

Безвизовото пътуване до Канада за всички граждани на ЕС спрямо всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2012-000073+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg Парламентарни въпроси21 март 2012 г.O-000073/2012Въпрос с искане за устен отговор до КомисиятаЧлен 115 от Правилника за дейносттаManfred Weber,...