Европа: Кризата и бъдещето – публична лекция в НБУ

Европа: Кризата и бъдещето – публична лекция в НБУ

На 3-ти май съм отново в София. Ще изнеса публична лекция в Нов български университет на тема „Европа: Кризата и бъдещето“ в рамките на семинар „Икономиката – от слаб до 6+“ към департамент „Икономика и бизнес администрация“ от...
АКТА съдържа възможност за следене по интернет

АКТА съдържа възможност за следене по интернет

На заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) бе представена позицията на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS). Приятели, това, което от самото начало ни притесняваше, а именно – може ли частни лица,...
Важна стъпка за премахване на визите за българи за Канада и САЩ

Важна стъпка за премахване на визите за българи за Канада и САЩ

Вчера, 25 април, отбелязахме годишнината от подписването на договора за присъединяване на България към ЕС. Въпреки извървяния път за последните седем години, някои страни по света, все още изискват визи за българи и ни третират различно от останалите граждани на ЕС....
Заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 25, 26 април 2012

Заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 25, 26 април 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 25 април – 11:00 – 13:30: тук; Консулска защита за гражданите на Съюза в чужбина Създаване на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) Използване на резервационни данни на пътниците Актуална информация за...
Заседание на комисията по заетост и социални въпроси – 23, 24 април 2012

Заседание на комисията по заетост и социални въпроси – 23, 24 април 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 23 април – 16:00 – 19:30 тук: Размяна на мнения с члена на Комисията Андор в рамките на структурирания диалог Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. Европейския социален фонд и отмяна на Регламент (ЕО)...