Информация относно мерки за справяне с младежката безработица

Информация относно мерки за справяне с младежката безработица

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-011514+0+DOC+XML+V0//BG&language=bgПарламентарни въпроси17 декември 2012 г.E-011514-12Въпрос с искане за писмен отговордо Комисията Член 117 от Правилника за дейносттаRoberta Angelilli...
За бъдещето на Европа (интервю за 12+3 БНР)

За бъдещето на Европа (интервю за 12+3 БНР)

Съюзът се договори за контрол върху банките на централно ниво, което е стъпка към истински икономически и валутен съюз. Вече е на дневен ред разговорът за обща политика и контрол при формиране на бюджетите и най-общо задълбочаване на федерализацията на Съюза на ниво...
Липсата на правила и усещането за безнаказаност отблъскват

Липсата на правила и усещането за безнаказаност отблъскват

В България едва 15 години след приемането на конституцията стана ясно, че проблемът е в съдебната власт Светослав Малинов е роден на 19 януари 1968 година в град Дупница. Завършва Английска езикова гимназия в Бургас и политология в Софийския университет „Св. Климент...
Една успешна година

Една успешна година

Това заглавие може би на пръв поглед звучи нескромно, на фона на икономически трудности и политическо напрежение. Но за мен 2012г. беше първа година като действащ евродепутат, встъпил след пълната ратификация на Лисабонския отговор. Отчетът на тези 12 месеца ще...