Длъжни сме да подкрепим всичко, което би дало увереност и работа на нашите млади хора

Длъжни сме да подкрепим всичко, което би дало увереност и работа на нашите млади хора

(изказване в дебатa „Гаранция за младите“ – 14.01.2013г.)   Г-н председател, Поздравявам Комисията за предложенията им в Пакета за заетостта, защото те са амбициозни и решителни. Днес Европа се нуждае тъкмо от такива смели и решителни стъпки....