Информация относно мерки за справяне с младежката безработица

Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията 17.12.2012г. Относно: Информация относно мерки за справяне с младежката безработица На 30 януари 2012 г., по време на неофициалната среща на високо равнище на Европейския съвет, Комисията сформира осем „екипа за...
Изказване на Светослав Малинов в рамките на дебата в ЕП за правовия ред в България

Изказване на Светослав Малинов в рамките на дебата в ЕП за правовия ред в България

  Вземам думата* като представител на традиционната българска десница, чийто анти-комунизъм и евроатлантическа ориентация върна България на картата на Европа. Неведнъж сме били свидетели дори в тази зала на постоянното желание на левицата да обвинява един или...