Светослав Малинов за повдигнатите обвинения към бившия министър на замеделието Мирослав Найденов

Светослав Малинов за повдигнатите обвинения към бившия министър на замеделието Мирослав Найденов

Вчера стана ясно, че българската прокуратура е привлякла като обвиняем бившия министър на земеделието и храните г-н Мирослав Найденов. Сред обвиненията са нередности и злоупотреби по програма „Благотворителност“ на ЕС. През ноември 2012 година внесох...
Истинските причини за неприемането на България и Румъния в Шенген

Истинските причини за неприемането на България и Румъния в Шенген

По време на изслушването за Шенген в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) зададох въпрос към г-жа Сесилия Малстрьом (ЕК) и Алън Шатър (Представител на Ирландското председателство на Европейския съвет) за истинските причини за...
Българските евродепутати предизвикаха сваляне на изложбено табло, изопачаващо историята и злепоставящо България в ЕП

Българските евродепутати предизвикаха сваляне на изложбено табло, изопачаващо историята и злепоставящо България в ЕП

С писмо до Председателя на ЕП Мартин Шулц, подписано от всички българските евродепутати предотвратихме опит за дискредитация на България. В изложба, организирана от „Платформата за Европейска памет и съвест“ и център „Хана Аренд“ на тема...
Отношенията между ЕС и Китай

Отношенията между ЕС и Китай

Отношенията между ЕС и Китай днес представляват многопластов диалог, включващ целия спектър на връзки от икономика и търговия до култура и всекидневни контакти между гражданите. Този доклад е полезен, именно защото маркира както точките, по които има постигнат...
Интеграцията на мигрантите

Интеграцията на мигрантите

Oтражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност Повече от всякога на Европейския съюз е необходима стабилност, работни места и икономически растеж. Наблюдаваме висока безработица, а от друга страна недостиг на...