Медийната свобода трябва да се гарантира на европейско и национално ниво. Особено важно е да се защитят разследващите журналисти

Медийната свобода трябва да се гарантира на европейско и национално ниво. Особено важно е да се защитят разследващите журналисти

Господин Малинов, днес се разгледа докладът относно Хартата на Европейския съюз – Норми за свободата на медиите. В тази връзка смятате ли, че медиите в България са приемани като свободни и свободни ли са наистина? Неща като демокрация, свобода винаги са въпрос...
Всички граждани, които са жертва на престъпление, трябва да се ползват с еднаква защита

Всички граждани, които са жертва на престъпление, трябва да се ползват с еднаква защита

Правото на свободно придвижване е сред основните свободи на гражданите на Европейския съюз. Както институциите на Съюза, така и ние като народни представители имаме за задача да поддържаме и развиваме общо пространство на свобода, сигурност и правораздаване. Именно...
За прозрачност и публичност на собствеността на медиите

За прозрачност и публичност на собствеността на медиите

Свободата на словото и медийният плурализъм са основополагащи за демократичното управление. Като такива те са обект на мониторинг от различни международни организации, следящи за обезпечаването на тези свободи, въз основа на специални индикатори. Тревожна е...
Безопасността при проучване, добив и производство на петрол и газ в открито море трябва да бъде гарантирана в най-висока степен

Безопасността при проучване, добив и производство на петрол и газ в открито море трябва да бъде гарантирана в най-висока степен

Когато става дума за опазване на околната среда страните от ЕС винаги се стремят към най-високите стандарти. Европейските потребители и граждани винаги трябва да бъдат максимално защитени. Безопасността при проучване, добив и производство на петрол и газ в открито...
ДСБ заставаме единни зад Радан Кънев

ДСБ заставаме единни зад Радан Кънев

  Изборите от 12 май поставиха Демократи за силна България в нова и трудна ситуация. Налага се да преосмислим виждането си за политическото си присъствие и да приемем фактите и предизвикателствата. Огромен брой български демократи, тъкмо хората, за които...