Подкрепям осъвременяването на Шенгенския механизъм

Подкрепям осъвременяването на Шенгенския механизъм

Четирите фундаментални свободи – свободното движение на хора, стоки, услуги и капитал – представляват най-отличителната черта на Европейския съюз. Безспорно, най-осезаемо за гражданите е правото им на свободно движение в рамките на Съюза. То е изградено...
Мафията не е местно явление, а глобално и трябва да бъде атакувана на глобално равнище

Мафията не е местно явление, а глобално и трябва да бъде атакувана на глобално равнище

Поради възхода на модерните технологии, свободата на движение и икономическата глобализация, традиционните престъпни организации постепенно разшириха своята дейност до международно равнище, което има изключително негативно влияние в Съюза – измамите и прането на...
Нуждаем се от повече и по-добри общински жилища на достъпни цени

Нуждаем се от повече и по-добри общински жилища на достъпни цени

Нуждаем се от повече и по-добри общински жилища на достъпни цени, независимо от рецесията, трудностите на строителната индустрия и налагането на високи екологични стандарти. Затова подкрепям доклада и по-голямата част от поправките. Правя го заради по-широкия обсег,...
Общо европейско електронно пътно обслужване и винетки за леки коли

Общо европейско електронно пътно обслужване и винетки за леки коли

Подкрепих настоящия доклад, призоваващ Европейската комисия да въведе изменения на правилата за облагане на пътния транспорт. Улесняването на транспорта и развиването на инфраструктурата в Съюза способстват за бързото и безопасно движение на хора и стоки. Смятам, че...