Преговорите между Европейската комисия и Русия за преразглеждане на междуправителствените споразумения за изграждането на „Южен поток“

Преговорите между Европейската комисия и Русия за преразглеждане на междуправителствените споразумения за изграждането на „Южен поток“

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-002263+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg Парламентарни въпроси26 февруари 2014 г.P-002263-14Въпрос с искане за писмен отговордо Комисията Член 117 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov...
Обща позиция на български евродепутати по повод насилието в Украйна

Обща позиция на български евродепутати по повод насилието в Украйна

Българските евродепутати остро осъждаме ескалацията на напрежение и актовете на насилие по улиците на Украйна. Тревожна е информацията за разполагане на военни части в Киев. Правителство и президент, които потъпкват основни права и свободи на народа си, не могат да...
Отговор на мой въпрос до ЕК за Рила

Отговор на мой въпрос до ЕК за Рила

Въпрос с искане за писмен отговор E-013908/2013 до Комисията Член 117 от Правилника за дейността Светослав Малинов (ЕНП) Относно:     Забавяне при определянето на териториите от значение за Общността в планина Рила, България Съгласно Договора за присъединяване на...
Битката за отпадане на визите за САЩ и Канада е национална кауза за нас, но и пример за приноса на Европейския парламент

Битката за отпадане на визите за САЩ и Канада е национална кауза за нас, но и пример за приноса на Европейския парламент

На 09 февруари 2014 г. изтича срокът, в който държави от ЕС, които още са под визов режим с трети страни, могат да уведомят Европейската комисия за продължаващите ограничения. България и Румъния продължават да попадат под подобни изисквания по отношение на Канада,...