Отговор на г-н Алмуния от името на Комисията на въпроса ми за „заменките“

Отговор на г-н Алмуния от името на Комисията на въпроса ми за „заменките“

BG E-013909/2013 Отговор на г-н Алмуния от името на Комисията (5.2.2014) На 29 юни 2011 г. Комисията откри официална процедура по разследване съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС по отношение на сделки за замяна на гори в България. Целта е да се определи дали е била...
Провалът на българските институции е факт

Провалът на българските институции е факт

Изказване в пленарна зала по темата за притока на сирийски бежанци по българските граници Взимам думата, за да кажа нещо, което или се споменава бегло, или се пропуска. Ситуацията в България можеше да бъде още по-лоша и може би щеше да има една истинска хуманитарна...
Въпрос към Европейската комисия за къмпинг „Корал“

Въпрос към Европейската комисия за къмпинг „Корал“

Относно: разследване на Европейската комисия № CHAP (2013)00755 във връзка със застрояването на бившия къмпинг Корал През последните години се наблюдават съмнителни практики, свързани със застрояването на бившия къмпинг Корал, община Царево, разположен на Черноморието...
Разследване на Европейската комисия № CHAP(2013)00755 във връзка със застрояването на бившия къмпинг „Корал“

Разследване на Европейската комисия № CHAP(2013)00755 във връзка със застрояването на бившия къмпинг „Корал“

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-001130+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg Парламентарни въпроси4 февруари 2014 г.E-001130-14Въпрос с искане за писмен отговордо Комисията Член 117 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov...