Бизнесът трябва да търси българските евродепутати

Бизнесът трябва да търси българските евродепутати

„Бизнесът трябва да търси българските евродепутати, те могат да му бъдат изключително полезни“ Това заяви евродепутатът Светослав Малинов на среща в Димитровград, организирана от регионалното представителство на КРИБ. Политикът изрази и категорична подкрепа за Стефан...
Предполагаемо протекционистки мерки в сферата на автомобилния транспорт в противоречие с европейското законодателство

Предполагаемо протекционистки мерки в сферата на автомобилния транспорт в противоречие с европейското законодателство

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-007161+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg 25 септември 2014 г.                                                                                  E-007161-14Въпрос с искане за писмен отговор до...