Награда за „Ярко постижение в областта на превода 2014“ от Съюза на преводачите в България

Награда за „Ярко постижение в областта на превода 2014“ от Съюза на преводачите в България

В разгара на изслушванията на новите кандидати за членове на Комисията пропуснах едно много стойностно и лично събитие – връчването на годишните награди на Съюза на преводачите в България за 2014 г. Изключително поласкан съм, че бях отличен с приза за...
Приемането на еврото от Литва през 2015г.

Приемането на еврото от Литва през 2015г.

  На 16 юли 2014 г. приехме със сериозно мнозинство резолюция, която подкрепя присъединяването на Литва към еврозоната. Балтийската република от години демонстрира убеден курс към приемането на общата валута и съм удовлетворен, че това официално ще се случи на 1...
SOLVIT

SOLVIT

  Подкрепих настоящото предложение на Европейската комисия за подобряване на дейността на мрежата SOLVIT. Самият SOLVIT е изключително полезна онлайн мрежа за неформално решаване на трансгранични спорове между граждани или предприятия и национални администрации в...
Европейска заповед за арест

Европейска заповед за арест

Подкрепих доклада на баронеса Лъдфорд, приканващ Комисията да инициира промени в законодателството, уреждащо Европейската заповед за арест (ЕЗА). Европейската заповед за арест е сред набора инструменти в общностното законодателство, основани на принципите за взаимно...
Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в ЕС

Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в ЕС

Скорошно проучване на „Евробарометър” показа, че гражданите на страните членки идентифицират именно свободата на придвижване като едно от основните постижения на интеграцията. Няколко милиона души в ЕС живеят в страна, различна от държавата им по произход. Значителен...