Вотът на недоверие срещу Европейската комисия единствено стабилизира позицията на Юнкер

Вотът на недоверие срещу Европейската комисия единствено стабилизира позицията на Юнкер

Днешният (27 ноември) вот на недоверие срещу комисията Юнкер очаквано се провали с подкрепата само на 101 колеги от Европейския парламент. Сериозното мнозинство от 461 представители в ЕП „против“ показа, че цялостният вот е несъстоятелен и не успя да мобилизира...
Посетителска група в Европейския парламент (18-20 ноември 2014 г.)

Посетителска група в Европейския парламент (18-20 ноември 2014 г.)

В средата на м. ноември имах удоволствието да посрещна посетителска група, която беше съставена от гости от цялата страна. Групата се запозна отблизо с дейността на Европейския парламент, дневния ред на евродепутатите, а посетителите успяха и да видят на живо...
Въпрос към Европейската комисия относно визовите изисквания към български граждани

Въпрос към Европейската комисия относно визовите изисквания към български граждани

Казусът за отпадането на визовите изисквания в Северна Америка за български граждани е повдиган многократно от мен през изминалия мандат. Повече информация и хронология за моята дейност по отношение на визите през последните 2 години можете да видите тук:...
Информация от ЕК във връзка с нотификации в съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, изм. с Регламент (ЕС) № 1289/2013 на ЕП и на Съвета

Информация от ЕК във връзка с нотификации в съответствие с Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, изм. с Регламент (ЕС) № 1289/2013 на ЕП и на Съвета

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-008891+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg7 ноември 2014 г.                                                                                                    P-008891-14Въпрос с искане за писмен...