Гаранции в рамките на ТПТИ за безопасността на европейските потребители

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-008671+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg29 май 2015 г. E-008671-15Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov Malinov (PPE)Относно: ...
Преговорите със САЩ по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) и облекчаването на визовия режим

Преговорите със САЩ по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) и облекчаването на визовия режим

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-008672+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg29 май 2015 г. E-008672-15Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov Malinov (PPE)Относно: ...
България трябва да отстоява позицията си по отношение на програмата на ЕК за миграцията

България трябва да отстоява позицията си по отношение на програмата на ЕК за миграцията

В края на месец май Европейската комисия обяви своето предложение за спешното преместване на 40 000 души от Италия и Гърция, които да бъдат разпределени в останалите държави членки на ЕС. Подобен план трябва да бъде подкрепен, защото е явно, че не може няколко...
Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана

Подкрепям приетата с минимално мнозинство резолюция относно реализирането на общата политика за сигурност и отбрана. Безпрецедентното ниво на нестабилност по границите на ЕС изисква от Съюза и неговите държави членки да поемат по-голяма отговорност за гарантирането на...
Задължителна сертификация за компании внасящи конфликтни материали

Задължителна сертификация за компании внасящи конфликтни материали

В предишния си мандат Комисията предложи режим на доброволна сертификация за европейските компании, занимаващи се с вноса на т.нар „конфликтни минерали*“. На изминалата пленарна сесия в Страсбург подкрепих предложението за по-амбициозни мерки и задължителното...