Опазването на лешоядите в Европа

Опазването на лешоядите в Европа

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-010343+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg25 юни 2015 г.                                                                                                         E-010343-15Въпрос с искане за...
Опазването на кафявата мечка в България          

Опазването на кафявата мечка в България          

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-010342+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg25 юни 2015 г.                                                                                                         E-010342-15Въпрос с искане за...
Ангажимент на ЕС срещу климатичните промени

Ангажимент на ЕС срещу климатичните промени

Тази седмица Европейският парламент безусловно пое ангажимент за амбициозни стъпки срещу климатичните промени. С приемането на Изменението от Доха на Протокола от Киото Европейският съюз и Исландия твърдо заявяват своята решителност да намалят емисиите си със средно...
Състояние на отношенията ЕС-Русия

Състояние на отношенията ЕС-Русия

Европейският съюз винаги е гледал на Руската федерация като на стратегически партньор и е търсил конструктивния диалог в отношенията си с нея през годините. Не можем обаче да смятаме за партньор държава, която нарушава демократичните принципи, международното право,...
Възможности за работа и стаж в европейските институции

Възможности за работа и стаж в европейските институции

С екипа ми съставихме кратък списък на актуалните възможности за професионална реализация в европейските институции към момента. Текстовият файл съдържа свободни позиции за постоянна работа, както и много възможности за стажантски програми в Европейската комисия,...