Опити за кандидастване на български екипи по Седма рамкова програма и „Хоризонт 2020“

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-011957+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg30 юли 2015 г. E-011957-15Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov Malinov (PPE)Относно:  Опити...
Статутът на България при разпределението на бежанците в ЕС

Статутът на България при разпределението на бежанците в ЕС

България да бъде изключена от списъка на страните, които имат задължението да приемат бежанци от други държави. За това настояваха българските власти на срещата на върха в Брюксел в края на миналия месец. През последните години България е под емигрански натиск и не е...