Конкурс за стажанти в София

Конкурс за стажанти в София

Офисът на Светослав Малинов в гр. София предоставя възможност на мотивирани и амбициозни млади хора да станат част от екипа му в България за период от два месеца на непълен работен ден. Кандидатите трябва да са настоящи студенти със засилен интерес в сферата на...
Съответствие с правото на ЕС за държавни помощи и уредба на сдруженията за напояване в България

Съответствие с правото на ЕС за държавни помощи и уредба на сдруженията за напояване в България

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-001374+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg17 февруари 2016 г.                                                                                                E-001374-16Въпрос с искане за писмен...
Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешение за генетично модифицирана соя

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешение за генетично модифицирана соя

На днешното пленарно заседание подкрепих и трите възражения срещу проектите на Европейската комисия да разреши пускането на пазара на три вида генетично модифицирана соя. Въпросът за ГМО винаги е разделял гласуванията в Европейския парламент не по партиен принцип, а...
Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

На 3 февруари Европейският парламент прие с мнозинство от 532 гласа „за“ препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите по Споразумението за търговия с услуги (TiSA). Страните по това споразумение представляват 70% от световната търговия с услуги, като ЕС...
Дневният ред на Вишеградската четворка не е нашият дневен ред

Дневният ред на Вишеградската четворка не е нашият дневен ред

България не трябва да взема решения и участието в политиката на Вишеградската четворка, дори и да не играе роля на посредник на тази политика, защото рисковете за нашата страна са очевидни и безспорни, това заяви в интервю за Радио Пловдив евродепутатът от ЕНП...