Въпрос към Европейската комисия относно сериозни затруднения в сектора на международния автомобилeн транспорт

Въпрос към Европейската комисия относно сериозни затруднения в сектора на международния автомобилeн транспорт

Приетият във Франция закон №2016-418 предвижда от 1.6.2016 г. задължението чуждестранните превозвачи да получават поне минималната работна заплата според френските стандарти, когато извършват доставки в страната. Новото законодателство цели да се гарантират...

Сериозни затруднения в сектора на международния автомобилeн транспорт

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-003437+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg28 април 2016 г. E-003437-16Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейносттаSvetoslav Hristov Malinov (PPE)Относно: ...
Светослав Малинов за бъдещето на съвременна Европа

Светослав Малинов за бъдещето на съвременна Европа

Като сравнява съдбата на българските евреи през Втората световна война със съвременното състояние на ксенофобия на Стария континент, евродепутатът Светослав Малинов отчита прилика със събитията от преди 70 години – като напрежение на етническа основа и зараждане...
Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в България, 1940-1944 г.

Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в България, 1940-1944 г.

Светослав Малинов, евродепутат от групата на ЕНП, има удоволствието да Ви покани на откриването на изложбата „Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в България, 1940-1944 г.“. Създадена през 2008г. и представяна досега в множество други държави, изложбата...
Октриване на изложбата „Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в България, 1940-1944 г.“

Октриване на изложбата „Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в България, 1940-1944 г.“

Светослав Малинов, евродепутат от групата на ЕНП, има удоволствието да Ви покани на откриването на изложбата „Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в България, 1940-1944 г.“. Създадена през 2008г. и представяна досега в множество други държави, изложбата...