Сигурността в Европа може да се гарантира чрез силни паневропейски институции (видео)

Сигурността в Европа може да се гарантира чрез силни паневропейски институции (видео)

Нещата, които Белгия има като държава, характеристиките, хаоса са белгийски патент. Няма смисъл да навлизаме в тази тема. Тя заслужава отделно изучаване, но да се говори за това, че Европа е наивно, е неправилно. При всички случаи може да се говори, че определени...