ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България

ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България

“ПРОГРАМА на ШЕСТНАДЕСЕТАТА годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България. Доц. д-р Светослав Малинов, депутат в ЕП, член на Комисията за култура и образование.” Прочетете цялата статия тук:...