Среща с учениците от 35 СОУ

Среща с учениците от 35 СОУ

Среща с учениците от 35 СОУ Добри Войников  в София, които са част от програмата за Училища посланици на Европейския парламент. Изключително ценен разговор за ползите от членството в ЕС, изборите в Европа и перспективата на България за по-тясна интеграция в бъдеще....
За младите хора и Европа

За младите хора и Европа

Днес ще ви запознаем с Цветослава Гергинова – едно младо момиче, което има една простичка мечта – да намери щастието. И вярва, че човек е добър по природа. ”С проекта Европейско междучасие ме запозна учителката ми по информационни технологии, на която съм много...
Изказване в дебат с Виктор Орбан по повод Централноевропейския университет (CEU)

Изказване в дебат с Виктор Орбан по повод Централноевропейския университет (CEU)

Не мога да остана безучастен към тревожните процеси, които се случват в Унгария и най-вече относно наскоро приетия закон за висшето образование, който заплашва съществуването на. Напълно подкрепям усилията на ректора на ЦЕУ, на редица интелектуалци и на бивши и...
Отговор от ЕК относно резултатите от проверката пригодност на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията

Отговор от ЕК относно резултатите от проверката пригодност на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията

Защитата и ефективното функциониране на мрежата Натура 2000 е изключително предизвикателство и очевидно ни чака интересно бъдеще, в което ще трябва да продължим да бъдем активни както на европейско, така и на местно ниво. След огромно закъснение вчера получих и...