Евродепутатът Светослав Малинов беше на среща с ученици в Царево

Евродепутатът Светослав Малинов беше на среща с ученици в Царево

„Миналата седмица в рамките на Европейско междучасие Светослав Малинов се срещна с гимназисти от СУ „Никола Вапцаров“ в Царево. Инициативата подкрепя позицията, че гражданското образование трябва да стане задължителна дисциплина в средните училища в...
Перспективата за присъединяване към ЕС на Западните Балкани

Перспективата за присъединяване към ЕС на Западните Балкани

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-001003+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg19 февруари 2018 г.                                                                                                E-001003-18Въпрос с искане за писмен...
Учениците от Френската в Бургас излязоха в Европейско междучасие

Учениците от Френската в Бургас излязоха в Европейско междучасие

„В понеделник с учениците от ПГРЕ „Г.С. Раковски“, гр. Бургас, поставихме началото на дискусия за проблемите, пред които е изправен Европейският съюз, както и възможностите, които той предоставя на младите хора.“ Прочетете цялата статия тук:...
Златаровци посрещнаха евродепутата Светослав Малинов

Златаровци посрещнаха евродепутата Светослав Малинов

Средно училище “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай, също се включи в инициативата “Европейско междучасие”. Сред темите, които обсъдихме с учениците, бяха основните права на българските младежи като равноправни европейски граждани и дейността на евроинституциите....
Звънецът във Френската гимназия е същият като в Европарламента

Звънецът във Френската гимназия е същият като в Европарламента

„Вие сте първото поколение, което няма съзнателни спомени, от времето, когато България не бе член на Европейския съюз, когато вашите родители не можеха да се придвижват свободно. Може би ще ви се наложи да защитавате този съюз,“ обърна се към гимназистите Малинов. В...