Стратегия на ЕС за младежта

Стратегия на ЕС за младежта

Становище в качеството на докладчик в сянка по проекта на доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта: Накратко: Неравенството все още е голямо в Европейския съюз и рискът от бедност засяга по-специално младите европейци. В този контекст младежта се...