Петиция за проблемите на хората с увреждания

Петиция за проблемите на хората с увреждания

През м. ноември 2018г. в Европейския парламент се разгледа българска петиция за проблемите на хората с увреждания. България изостава заради липса на воля в управляващите. Най-важното е, че хората с увреждания в България вече защитават организирано своите интереси. За...
Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България

Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение и несъвместими с вътрешния пазар практики при пазара на горива в България

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005762_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор E-005762-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Сигнал за наличие на злоупотреба с господстващо положение...
Българският закон за регулиране на икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход

Българският закон за регулиране на икономическите дейности, свързани с продукти от нефтен произход

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-005593_BG.html   Въпрос с искане за писмен отговор P-005593-18 до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Svetoslav Hristov Malinov (PPE)   Относно:  Българският закон за регулиране на икономическите...